Trong thế giới xe sang, rất ít thương hiệu có được danh tiếng và di sản như Rolls-Royce đã xây dựng từ khi hãng xe được thành lập vào năm 1906.